- Prawo handlowe

 

- Prawo spółdzielcze

 

- Prawo cudzoziemców

 

- Prawo podatkowe

 

- Prawo pracy

 

- Prawo rodzinne

 

- Prawo spadkowe

 

- Windykacja należności

 

- Prawo ubezpieczeniowe

 

- Obrót nieruchomościami

 

- Prawo umów

 

- Prawo karne

 

- Spory sądowe

 

W

indykacja należności


udzielanie porad prawnych dotyczących sposobów dochodzenia wierzytelności
prowadzenie negocjacji z dłużnikami na etapie przedegzekucyjnym
negocjowanie i zawieranie ugod pozasądowych mających na celu restrukturyzację zadłużenia
windykacja międzynarodowa (dochodzenie wierzytelności na podstawie europejskiego tytułu egzekucyjnego)