- Prawo handlowe

 

- Prawo spółdzielcze

 

- Prawo cudzoziemców

 

- Prawo podatkowe

 

- Prawo pracy

 

- Prawo rodzinne

 

- Prawo spadkowe

 

- Windykacja należności

 

- Prawo ubezpieczeniowe

 

- Obrót nieruchomościami

 

- Prawo umów

 

- Prawo karne

 

- Spory sądowe

 

S

pory sądowe


reprezentacja przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi
   oraz sądami dyscyplinarnymi
prowadzenie postępowań w sprawach o nietypowym stanie faktycznym, spraw dotyczących bezprawia legislacyjnego
   (m.in. o zwrot części nadpłaconej opłaty za wydanie karty pojazdu), spraw związanych z istnieniem przeszkód
   na nieruchomościach (słupy i linie elektroenergetyczne, stacje trafo, wodociągi i inne)