- Prawo handlowe

 

- Prawo spółdzielcze

 

- Prawo cudzoziemców

 

- Prawo podatkowe

 

- Prawo pracy

 

- Prawo rodzinne

 

- Prawo spadkowe

 

- Windykacja należności

 

- Prawo ubezpieczeniowe

 

- Obrót nieruchomościami

 

- Prawo umów

 

- Prawo karne

 

- Spory sądowe

 

P

rawo pracy


opracowywanie dokumentacji dotyczącej nawiązania, zmiany i ustania stosunku pracy
obsługa prawna agencji pracy tymczasowej
opracowywanie umów o zakazie konkurencji, umów szkoleniowych oraz innych umów towarzyszących stosunkowi
   pracy