- Prawo handlowe

 

- Prawo spółdzielcze

 

- Prawo cudzoziemców

 

- Prawo podatkowe

 

- Prawo pracy

 

- Prawo rodzinne

 

- Prawo spadkowe

 

- Windykacja należności

 

- Prawo ubezpieczeniowe

 

- Obrót nieruchomościami

 

- Prawo umów

 

- Prawo karne

 

- Spory sądowe

 

O

brót nieruchomościami


badanie stanu prawnego nieruchomości
opracowywanie i realizacja koncepcji dotyczących nabywania nieruchomości obciążonych prawami osób trzecich
   na etapie przed egzekucyjnym oraz toczącego się postępowania egzekucyjnego w układzie: właściciel obciążonej
   nieruchomości – kupujący - bank
opracowywanie i opiniowanie umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości
obsługa prawna inwestycji typu greenfield (inwestowanie w nieruchomości na terenach nieprzygotowanych
   lub posiadających tylko podstawową infrastrukturę)
występowanie do ministra spraw wewnętrznych i administracji z wnioskami o promesę i zezwolenie na nabycie
   nieruchomości rolnych i leśnych przez cudzoziemców