- Prawo handlowe

 

- Prawo spółdzielcze

 

- Prawo cudzoziemców

 

- Prawo podatkowe

 

- Prawo pracy

 

- Prawo rodzinne

 

- Prawo spadkowe

 

- Windykacja należności

 

- Prawo ubezpieczeniowe

 

- Obrót nieruchomościami

 

- Prawo umów

 

- Prawo karne

 

- Spory sądowe

 

P

rawo handlowe


opracowywanie aktów założycielskich
przygotowywanie dokumentów rejestrowych
zgłaszanie podmiotów do KRS
bieżąca obsługa prawna spółek (protokoły posiedzeń, uchwały, opracowywanie i zgłaszanie do KRS zmian umów
   spółek, opracowywanie i opiniowanie wszystkich wewnętrznych aktów organizacyjnych)
rozwiązywanie problemów prawnych dotyczących funkcjonowania spółek
łączenie, podział i przekształcanie spółek prawa handlowego