- Prawo handlowe

 

- Prawo spółdzielcze

 

- Prawo cudzoziemców

 

- Prawo podatkowe

 

- Prawo pracy

 

- Prawo rodzinne

 

- Prawo spadkowe

 

- Windykacja należności

 

- Prawo ubezpieczeniowe

 

- Obrót nieruchomościami

 

- Prawo umów

 

- Prawo karne

 

- Spory sądowe

 

S

pecjalizacja


Specjalizujemy się w świadczeniu pomocy prawnej w następujących dziedzinach prawa, przyjmując również zlecenia w pozostałym zakresie przewidzianym dla wykonywania zawodu radcy prawnego.