P

rojekty


opracowanie i realizacja koncepcji dzierżawy dużego przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego
utworzenie przy udziale kapitału zagranicznego holdingu w branży agencji pracy tymczasowej oraz analiza
  skutków  księgowych i podatkowych tego przedsięwzięcia
opracowanie koncepcji wniesienia aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
  do spółki jawnej z uwzględnieniem skutków księgowych i podatkowych
opracowanie i realizacja koncepcji rozwiązania spółki jawnej bez przeprowadzania likwidacji w trybie
  art. 67 § 1 K.s.h. i podział majątku spółki in natura ze spłatami z uwzględnieniem skutków podatkowych
opracowanie wariantów przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. z uwzględnieniem skutków księgowych
  i podatkowych