P rawnicy  
       

Marek Krokos, m.krokos@krokos.pl

 


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego posiada od stycznia 1994 roku, po zdanym egzaminie radcowskim i uzyskaniu uchwały samorządu radcowskiego o wpisie na listę radców prawnych pod numerem Bd P – 150. W latach 1989-92 pracował w Prokuraturze, gdzie ukończył aplikację prokuratorską. Od maja 1992 roku do czerwca 1998 roku zatrudniony w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Pile,
od 1994 roku na stanowisku radcy prawnego. Równolegle jako radca prawny
w Urzędzie Skarbowym w Wałczu. Od maja 1998 roku do listopada 2002 roku zawód radcy prawnego wykonywał bez pozostawania w stosunku pracy, prowadząc spółkę cywilną – kancelarię z udziałem radców prawnych – pod nazwą Kancelaria Radców Prawnych Nojek, Krokos i Wspólnicy s.c. z siedzibą w Pile, al. Wojska Polskiego 12/3. Od sierpnia 2002 r. prowadzi indywidualnie Kancelarię Radcy Prawnego Marek Krokos
z siedzibą w Pile, al. Wojska Polskiego 12/3.
Od 1992 roku jest pozaetatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile. Jest też członkiem rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Ukończył Studium Prawa Europejskiego. Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie pracy, prawie handlowym oraz prawie karnym.
Posiada przygotowanie i doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej różnych podmiotów, w tym w szczególności spółek prawa handlowego, co potwierdza jego wcześniejsza praca w organach państwowych – skarbowych i podatkowych, organach samorządowych, praktyka w ramach spółki cywilnej radców prawnych, a obecnie
w indywidualnej kancelarii radcy prawnego.

 

Sebastian Lipiński, seb.lipin@gmail.com

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Uczestnik II etapu IX edycji konkursu “Grasz o staż”, zorganizowanego przez PricewaterhouseCoopers. Radca prawny prowadzący własną kancelarię. Specjalizuje się w prawie wekslowym, upadłościowym, spółdzielczym
oraz w świadczeniu pomocy prawnej cudzoziemcom i prowadzeniu sporów sądowych. Pogłębia wiedzę z sekurytyzacji wierzytelności bankowych oraz prawnych sposobów zabezpieczania wierzytelności. Przeszedł szkolenie z zabezpieczania hipotecznego kredytów zorganizowanego przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego z siedzibą
w Warszawie. Posługuje się bardzo dobrze językiem angielskim w mowie i w piśmie. Przygotowuje się do egzaminu specjalistycznego z prawniczego języka angielskiego (TOLES Higher).