K

lienci


Do grona stałych Klientów kancelarii należą spółki prawa handlowego, w tym z udziałem zagranicznym,
m.in. z branży produkcyjnej, handlowej, budowlanej, transportowej, reklamowej, agencje zatrudnienia działające
w formie spółek prawa handlowego, ponadto spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.